Hướng dẫn cài đặt ShopManager cho Macbook

Shopee Manager 29 Th11 2019

Tải file cài đặt DMG cho Macos tại đây

https://autoshopee.com/shopmanager/shop_manager.dmg

Bật chế dộ cho phép phần mềm thứ 3

Bạn vào Cài đặt chọn Security
Chọn như hình

Tải file cài đặt

https://autoshopee.com/shopmanager/shop_manager.dmg

Đợi phần mềm tải về

Khi tải xong bấm mở file lên

Bạn cầm và kéo vào Application

Vào LaunchPad bạn sẽ thấy biểu tượng Shopmager, sau đó bấm mở

Bấm và biểu tượng để mở
Và đây là kết quả

Lưu ý nếu vẫn k cho mở bạn quay lại

Setting => Security

Chọn như hình

Chuyên mục