Tạo hàng loạt FlashSale nhiều khung giờ trên Shopee

Shopee 19 Th11 2023
Công cụ giúp bạn dễ dàng thao tác, tạo hàng loạt FlashSale trên  nhiều khung giờ khác nhau với cùng một CTKM giảm giá sản phẩm, hạn chế thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần

Cài đặt AutoShopee Extension Kit: https://kit.autoshopee.com

Video hướng dẫn

Chuyên mục