Gửi Form yêu cầu hiển thị thông tin người mua trên đơn hàng Shopee

Shopee 8 Th02 2023

Từ ngày 11/01/2023, một phần thông tin về tên, số điện thoại và địa chỉ liên lạc của Người Mua sẽ được ẩn hiển thị tại một số bước xử lý đơn hàng nhất định.

Đăng kí tại đây => https://help.shopee.vn/portal/webform/10268dd8efb845f68eea7ba733642dda

Cung cấp cho Shopee Giấy phép Kinh doanh hoặc Hộ kinh doanh cá thể

Chuyên mục