Giới hạn thiết bị sử dụng ShopManager

Shop Manager 2 Th11 2022

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ (đảm bảo độ ổn định của hệ thống)  và hỗ trợ khách hàng tốt hơn chúng tôi sẽ áp dụng một số thay đổi sau

  • Gói Pro: Giới hạn tối đa 3 máy tính đăng nhập cùng một lúc (hỗ trợ kĩ thuật Zalo cá nhân)
  • Gói Unlimited: Giới hạn tối đa 10 máy tính đăng nhập cùng một lúc (hỗ trợ kỹ thuật ZaloGroup)

Thay đổi sẽ áp dụng cho các tài khoản gia hạn sau ngày 01-01-2023. Các tài khoản đã gia hạn trước đó sẽ không bị giới hạn thiết bị đến hết ngày sử dụng

Áp dụng chính thức cho các gói mở sau ngày ngày 01-01-2023

Chuyên mục