Bot thông báo đơn hoàn, đơn huỷ và hoả tốc về Facebook, Tele, Lark

17 Th07 2023

Hướng dẫn cài đặt Bot thông báo về tin nhắn giúp bạn hoặc Team nắm thông tin và xử lý đơn hàng kịp thời

Thông báo đơn

  • Đơn hoả tốc
  • Đơn huỷ trong ngày
  • Đơn hoàn trả

Kênh kết nối

  • Facebook
  • Telegram
  • Lark Messenger
  • Discord
  • Slack