Tối ưu quy trình đóng gói và xử lý 1000 đơn/ngày

Shopee Manager 3 Th09 2021
  • Để tiết kiệm thời gian đóng gói đơn hàng, chúng ta cần xác đinh trong mỗi lần xử lý đơn hàng mỗi sản phẩm cần lấy số lượng bao nhiêu (tránh việc chúng ta phải quay lại nhiều lần trong kho để lấy lại cùng một sản phẩm)
  • Ngoài ra việc này còn hạn chế việc đóng gói sai phân loại (màu sắc hoặc kích cỡ) khi gửi cho khách hàng
  • Với chưc năng này sẽ liệt kê số lượng của từng sản phẩm là bao nhiêu

Các bạn theo hướng dẫn ở đây

https://support.autoshopee.com/shopmanager/don-hang/toi-uu-dong-goi

Chuyên mục