Subcheo tăng tương tác cho Shopee

Shopee 29 Th06 2019

Mạng xã hội tương tác chéo Shopee

Sứ mệnh tạo ra cộng đồng hỗ trợ tương tác chéo nhau trên shopee giúp gia tăng doanh số và chỉ số sản phẩm. Giảm thiểu thời gian và chi phí vận hành

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Hệ thống trao động được xây dưng trên nền tảng web mọi tác vụ sẽ do server tự xử lý, khi bị tương tác một shop khác bạn sẽ nhận đươc số điểm và dùng điểm đó để quy đổi khi có shop khác tương tác ngược lại bạn

  • Là hoạt động mà khi bạn tương tác shop khác thì có shop khác tương tác lại bạn (được quy đổi bằng điểm)
  • Hệ thống hoàn toàn tự động và server sẽ tự xử lý và bắt cặp trao đổi chéo với nhau
  • Không cần treo máy (tắt máy đi chơi vẫn nhận được tương tác)
  • Chỉ cần thêm tài khoản chính và phụ và để hệ thống lo phần còn lại

Tính tăng

  • Hệ thống tự xử lý Server tự động sẽ chọn cặp để tương tác chéo nhau một cách thông minh
  • Không cần cài đặt Không cần cài đặt và yêu cầu cấu hình máy chỉ cần có Internet là đủ
  • Hệ thống 24h Server tự động hoạt động liên tục 24 giờ và tương tác vẫn chạy khi bạn tắt máy

Tìm hiểu thêm http://subcheo.vn/

Chuyên mục