Tăng sự chú ý của khách hàng khi chạy Chương trình khuyến mãi trên Shopee

Shop Manager 10 Th07 2020

Công cụ sẽ giúp bạn tăng sự chú ý của khách hàng bằng cách thêm một số biểu tượng lên hình ảnh sản phẩm

Vidu như Shop bạn đang chạy CTKM Free ship thì sẽ tạo gắn một khung "Free Ship" hoặc "giảm 50%" vào sản phẩm. Sau khi hết CTKM bạn có thể phục hồi về ảnh gốc trước đó

Hướng dẫn ở đây http://support.autoshopee.vn/en/docs/37-nang-cao-p1-c-p-nh-t-khung-s-n-ph-m-da-dang

Chuyên mục