Chức năng chính

  • Tải hình ảnh sản phẩm Shopee
  • Tải video trên Shopee
  • Sao chép sản phẩm trên Shopee
  • Cập nhật thêm chức năng trong thời gian tới

Hướng dẫn cài đặt tại đây

http://support.autoshopee.vn/en/docs/24-c-p-nh-t-extension-v1-5-m-i-nh-t-20-05-2020

Tải video trên Shopee như thế nào

Hướng dẫn bằng Video

Truy cập lại vào Shopee và tìm một sản phẩm bất kì có Video để tải về

Rất dễ dàng phải không nào

Đăng Video lên Shop của bạn

Vậy là minh đã hoàn thành hướng dẫn tải Video từ Shopee về máy bạn có thể đăng video đó lên Shopee bằng hướng dẫn sau

Đăng video lên Shopee bằng giả lập