Chức năng chính

  • Tải hình ảnh sản phẩm Shopee
  • Tải video trên Shopee
  • Sao chép sản phẩm trên Shopee
  • Cập nhật thêm chức năng trong thời gian tới

Cài đặt trên Chrome

Các bạn truy cập vào đường dẫn sau https://chrome.google.com/webstore/detail/autoshopee/cenipjndcfljmplhjhcnfajnkmbjmppi

Cài đặt trên trình duyệt Firefox

Bạn truy cập vào đường https://addons.mozilla.org/vi/firefox/addon/autoshopee/?src=search

Bấm vào nút cài đặt

Tải video trên Shopee như thế nào

Truy cập lại vào Shopee và tìm một sản phẩm bất kì có Video để tải về

Rất dễ dàng phải không nào

Cài đặt thủ công (tham khảo)

Nếu bạn đã cài đặt được trên Chrome và Firefox thì k cần xem bước này

Trong một số trường hợp không may ứng dụng của chúng tôi có thể bị xoá với Google hoặc Firefox bạn có thể cài đặt thủ công theo các bước sau,

Truy cập vào đường dẫn và tải công cụ về máy.

https://drive.google.com/drive/folders/1ACDtl1SSLvRWCI8ID9fKxVIkMyQ8wb4U?usp=sharing

Bấm chuột phải và tải xuống
Giải nén file vừa tải xuống
File vừa giải nén xong

Truy cập vào chrome://extensions/

Bật chế độ Developer Mode
Bấm load Unpacked và chọn thư mục vừa giải ném
Vậy là bạn đã cài đặt thành công trên trình duyệt Chrome