Tải Video trên Shopee bằng Extension Autoshopee và đăng Video lên Shopee

extension 11 Th02 2020

Chức năng chính

  • Tải hình ảnh sản phẩm Shopee
  • Tải video trên Shopee
  • Sao chép sản phẩm trên Shopee
  • Cập nhật thêm chức năng trong thời gian tới

Hướng dẫn cài đặt tại đây

http://support.autoshopee.vn/en/docs/24-c-p-nh-t-extension-v1-5-m-i-nh-t-20-05-2020

Tải video trên Shopee như thế nào

Truy cập lại vào Shopee và tìm một sản phẩm bất kì có Video để tải về

Rất dễ dàng phải không nào

Chuyên mục