Sao chép sản phẩm từ Shopee qua Lazada như thế nào

lazada 16 Th03 2020

Bạn đang mất rất nhiều sản phẩm khi đồng bộ sản phẩm có sẵn từ Shop hiện tại trên Shopee sang Lazada với công cụ này bạn sẽ dàng sao chép vài trăm sản phẩm trong vòng vài phút

Bạn Xem hướng dẫn tại đây nhé

Chuyên mục