Bạn đang mất rất nhiều sản phẩm khi đồng bộ sản phẩm có sẵn từ Shop hiện tại trên Shopee sang Lazada với công cụ này bạn sẽ dàng sao chép vài trăm sản phẩm trong vòng vài phút

Cách sử dụng Shope sang Lazada cũng tường tư

  1. Quét link sản phẩm trên Shopee
  2. Xuất Excel sao chép
  3. Tải Excel lên Lazada

Bạn Xem hướng dẫn tại đây nhé

Video hướng dẫn