Cập nhật sao chép Tiktok sang Tiktok & Lazada sang Lazada

tiktok 13 Th12 2022
Hệ thống đã bổ sung chức năng đồng bộ cùng sàn với TiktokShop và Lazada.

Chứ năng chỉ áp dụng cho Shop chính chủ (tức Shop chính của bạn sang Shop phụ của bạn).

  1. TiktokShop sang TiktokShop => https://support.autoshopee.com/autoshopee/sao-chep-da-san/tiktok/tiktok-to-tiktok
  2. Lazada sang Lazada => https://support.autoshopee.com/autoshopee/sao-chep-da-san/lazada/lazada-to-lazada
  3. Sendo sang Sendo
  4. Shopee sang Shopee
  5. Shopee sang toàn bộ sàn => Lazada Tiktok Sendo

Chuyên mục