Đăng nhập tài khoản Shopee không cần OTP

Autoshopee 13 Th06 2022
Từ 20/6/2022, Shopee chính thức "chặn" không cho nhà bán hàng tự ý tắt OTP khi đăng nhập trên thiết bị khác. Chi tiết https://banhang.shopee.vn/edu/article/14368

Video hướng dẫn

Phương pháp xử lý: lưu lại mã SPC_F của mỗi tài khoản Shopee

Mã SPC_F có thể hiểu là mã OTP đã được xác thực, bạn có thể đăng nhập Shop ở bất kì đâu mà không cần đến OTP. Mã SPC_F được dùng mãi mãi và không có thời hạn sử dụng

Lưu ý Shop đã được bạn đăng nhập thành công trên trình duyệt => Thì mã OTP mới có hiệu lực

1) Cách lấy mã SPC_F

Bạn cần cài đặt Extension của AutoShopee
Tại đây https://chrome.google.com/webstore/search/autoshopee

image

Đăng nhập vào tài khoản Shopee bạn muốn lấy mã SPC_F

Mở Extension bạn vừa cài đặt sẽ thấy mã SPC_F. Lưu mã này vào Excel để sử dụng về sau
Screenshot_1

2) Cách sử dụng mã SPC_F

Bạn sử dụng SPC_F để thêm Shop vào hệ thống

Thêm tài khoản phụ ShopManager
Screenshot_3

Thêm tài khoản vào AutoShopee
Screenshot_2

Thêm tài khoản phụ Subcheo
Screenshot_1

Để an toàn bạn nên tạo nhiều Profile trình duyệt đã mã SPC_F tách biệt

Chuyên mục