Phần mềm yêu cầu cài đặt khi tạo Proxy trên ShopManager

5 Th12 2019
Tạo Proxy Sock5 để đổi Ip và quản lý cho từng Shop

Đối với Windows

Các bạn chỉ cần cài phần mềm tên là Putty, tải về và đặt như bình thường

Tải cài đặt cho windows

https://drive.google.com/drive/folders/1yrxSB0EhigD8xILeOS6FataHiJ60U4WG?usp=sharing

Sau khi cài xong nếu nó vẫn chưa hoạt động vui lòng khởi động lại máy tính


Đối với MacOS

Hơi rắc rối tí, bạn nào không làm được thì nhờ hỗ trợ bên mình nhé

Các bạn mở Terminal

Cài đặt Xcode Command Line Tools  trước bạn nào có rồi thì bỏ qua

xcode-select --install
Cài Xcode

Sau đó ta chạy lên sau

curl -O -L http://downloads.sourceforge.net/project/sshpass/sshpass/1.05/sshpass-1.05.tar.gz && tar xvzf sshpass-1.05.tar.gz && cd sshpass-1.05 && ./configure && make && sudo make install
Dán vô Terminal và bấm Enter
Thực hiện câu lệnh trên Terminal

Sau đó mở phần mềm và chạy bình thường