Tạo Proxy Sock5 để đổi Ip và quản lý cho từng Shop

Đối với Windows

Các bạn chỉ cần cài phần mềm tên là Putty, tải về và đặt như bình thường

Tải cài đặt cho windows

https://drive.google.com/drive/folders/1yrxSB0EhigD8xILeOS6FataHiJ60U4WG?usp=sharing

Sau khi cài xong nếu nó vẫn chưa hoạt động vui lòng khởi động lại máy tính


Đối với MacOS

Hơi rắc rối tí, bạn nào không làm được thì nhờ hỗ trợ bên mình nhé

Các bạn sử dụng Terminal để cài đặt sshpass

https://www.hashbangcode.com/article/installing-sshpass-osx-mavericks

Các bạn mở Terminal

Cài đặt Xcode Command Line Tools  trước bạn nào có rồi thì bỏ qua

xcode-select --install
Cài Xcode

Sau đó ta chạy lên sau

curl -O -L http://downloads.sourceforge.net/project/sshpass/sshpass/1.05/sshpass-1.05.tar.gz && tar xvzf sshpass-1.05.tar.gz && cd sshpass-1.05 && ./configure && make && sudo make install
Dán vô Terminal và bấm Enter
Thực hiện câu lệnh trên Terminal

Sau khi cài sshpass xong bạn tải phần mêm ShopManager như bình thường, nhưng bạn phải chạy phần mêm dưới quyển root (sudo).

Các bạn thao tác như sau

Mở Finder > Application > Chuột phải ShopManager > Show Package Content

Mở thư mục Content
Mở thư mục Macos
Phần mêm cần mở

Bạn có thể mở và chạy bình thường, tuy nhiên ta nên tạo một ShortCut ra ngoài Desktop

Cầm và kéo thả ra ngoài Desktop

Vậy là xong bạn sẽ chạy cái file Shortcut ngoài desktop