Quy định và chính sách bảo mật

Quy định và chính sách bảo mật khi sử dụng các ứng dụng liên quan tới AutoShopee

Thu thập và sử dụng dữ liệu

- Để hoạt động, AutoShopee sẽ thu thập tên, địa chỉ email, danh sách cuộc hội thoại trên Shopee của bạn và dữ liệu bao gồm dữ liệu liên quan như sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi và một số thông tin riêng tư khác sau khi bạn đăng nhập hệ thống . Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.- Việc bạn đăng nhập tài khoản Shopee trên AutoShopee giúp chúng tôi có thể thu thập và đồng bộ hóa dữ liệu từ tài khoản của đó. Chúng tôi KHÔNG LƯU TRỮ MẬT KHẨU TÀI KHOẢN SHOPEE của bạn trên hệ thống và không chịu trách nhiệm cho việc lộ mật khẩu truy cập tài khoản shopee của bạn.- Dữ liệu của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi ngay khi đăng ký của bạn được kích hoạt. Khi một thuê bao không còn hoạt động trong một thời gian, chúng tôi có quyền xóa dữ liệu của bạn tự động khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi sau 60 ngày. Trong trường hợp bạn muốn ngừng sử dụng dịch vụ của chúng tôi và xóa hoàn toàn tất cả dữ liệu, vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong 24 giờ.- Dữ liệu mà chúng tôi thu thập được sẽ sử dụng cho mục đích cung cấp và cải thiện dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.- Để giúp bạn có được trải nghiệm sử dụng tốt hơn, ứng dụng sẽ sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn. Các dịch vụ bên thứ ba này có thể thu thập thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP của IP), tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, thời gian và ngày bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi và một số thống kê khác.

Cookies và bộ nhớ cục bộ (local storage)

- Một lượng nhỏ dữ liệu sẽ được lưu trên cookie hoặc bộ nhớ cục bộ sử dụng làm định danh duy nhất ẩn danh cho tài khoản của bạn. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web bạn truy cập trong quá trình sử dụng.- AutoShopee dụng sử dụng cookie và bộ nhớ để xác thực danh tính của bạn sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản của mình. Bên cạnh đó, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba cũng sử dụng cookie để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của bạn.- Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản AutoShopee của mình.

Sự bảo vệ

- Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo vệ tốt nhất và đã được chấp nhận về mặt công nghệ và thương mại.

Liên kết đến các trang web khác

- AutoShopee có thể chứa các liên kết đến dẫn đến các trang web của bên thứ ba (Subcheo & ShopManager) . Nếu bạn nhấp vào các liên kết đó, bạn sẽ được chuyển đến trang web của họ. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này.- Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

- Các Dịch vụ này không giải quyết cho bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi.- Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi..- Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết một cách nhanh nhất để đảm bảo an toàn thông tin.

Thay đổi cho chính sách bảo mật này

- Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian và biến động của môi trường internet. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để sẵn sàng cho bất kỳ thay đổi nào.- Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng tải về các cập nhật mới cho Chính sách bảo mật trên trang này. Những thay đổi được đăng tải có hiệu lực ngay sau khi chúng được đăng lên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

- Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.