In đơn Shopee và Lazada kèm con dấu

14 Th12 2022

ShopManager đã tích hợp công việc này một cách hoàn toàn tự động khi bạn in đơn hàng trên Shopee và Lazada (có thể tuỳ chỉnh con dấu riêng cho từng Shop)

Tính năng tạo con dấu khi in đơn hàng trên Shopee và Lazada, giải quyết các vấn đề

  • 👉 Lưu ý hàng dễ vỡ xin nhẹ tay
  • 👉 Yêu cầu khách quay video khi mở hàng
  • 👉 Che tên các sản phẩm nhạy cảm như (BCS, đồ lót, các sản phẩm phụ nữ)
Sử dụng con dấu để In đơn
và đây là kết quả

Bạn xem hướng dẫn ở đây

In đơn kèm con dấu - AutoShopee
Công cụ giúp bạn thêm các nội dung bổ sung khi in đơn
Xem hướng dẫn