SubcheoPlus là phần mêm hoàn toàn miễn phí giúp bạn có thể trao đổi tương tác giữa các Shop bán hàng với nhau giúp bạn thuận lợi hơn trong việc bán hàng

Cài đặt phần mềm

Video hướng dẫn

Đăng kí tài khoản

Mành hình đăng nhập

Nếu bạn chưa có tài khoản bạn có thể nhấn vào nút đăng kí và điên thông tin sau đó đăng nhập

Thêm tài khoản chính và phụ

Điểm là đơn vị giao dịch trong Subcheo khi bạn theo dỏi người khác bạn sẽ nhận được điểm và ngược lại khi người khác theo dỏi bạn bạn sẽ bị trừ điểm
Tài khoản chính là tài khoản sẽ nhận tương tác tức là shop bán hàng của bạn (bán sẽ bị trừ điểm khi nhận tương tác)
Tài khoản phụ là tài khoản sẽ đi tương tác và bạn sẽ nhận được điểm để nuôi tài khoản chính

Bấm vào nút thêm tài khoản

1. Thêm tài khoản chính như thế nào

Ở đây ví dụ mình có Shop https://shopee.vn/senka_officialstore mình sẽ dán vào ô đó và bấm nút Thêm Shop

Thêm Shop thành công
Đây là kết quả

2. Thêm tài khoản phu như thế nào

Phải tăt OTP trước khi thêm tài khoản

https://banhang.shopee.vn/portal/settings/shop/general

Tăt OTP
Thêm tài khoản phụ

Tăng tương tác như thế nào

Nếu bạn đã thêm tài khoản phụ và chính thành công vậy là xong bạn không cần phải làm gì nữa hệ thống sẽ tự bắt cặp và tăng tương tác cho bạn.

Công việc hằng ngày của bạn là mở SubcheoPlus lên đăng nhập và treo máy để đó mọi thật đơn giản

Trạng tháo tương tác 
Thống kê số điểm bạn kiếm được

SubcheoPlus bạn buộc phải treo máy để nhận tương tác tuy nhiện bạn có thể tham khảo gói SubcheoCloud không cần treo máy vẫn nhận tương tác

https://subcheo.vn/price (Bảng giá)

So sánh Subcheo Cloud và Plus
Bảng giá Subcheo Cloud