Gần đây chúng tôi ghi nhận một số khách hàng gặp lỗi In đơn trên Shopee. Nguyên nhân là do bản cập nhật trên Windows. Vậy tà cần gỡ bản cập nhật này đi làm được

Video Hướng dẫn

Xem từ phút 1p30s - đến hết

1) Mở Control Panel

Control Panel

2) Vào mục Uninstall Program

Uninstall Program

3) Vào View Installed Update

View Installed Update

4) Xoá KB5000802 hoặc KB5000808

Lưu ý rất quan trọng chỉ xoá KB5000802 hoặc KB5000808. Tuyệt đối không được xoá nhưng file khác

KB5000802 hoặc KB5000808

5) Khởi động lại máy tính

Sau khi xoá xong Windows sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy tính => Máy lên => Bạn in đơn bình thường