Truy cập vào trang Hồ sơ tài khoản trên Autoshopee

Để ý có một Logo Zalo bên dưới gốc phải bạn phải nhấn nút Quan Tâm để kết nối Page Zalo với Zalo của bạn


Sau khi nhắn đã nhấn Quan Tâm lấy kết nối bạn vào mục Lấy ID zalo sẽ chuyên đến trang bạn bấm xác nhận

Sau khi xác nhận thành công sẽ xuất hiện ZALO ID bên dưới, bạn bấm nút  cập nhật tài khoản

Bấm cho phép

Sau đó bạn vào Zalo nếu có thông báo giống bên dưới là thành công rồi

Thông báo kết nội thành công
Đơn hàng sẽ được báo với nội dung như sau