Đồng bộ thông tin sản phẩm Shop chính sang Shop phụ qua SKU

Shop Manager 16 Th08 2021
  1. Đồng bộ giá/tồn kho
  2. Đồng bộ tiêu đề/mô tả
  3. Đồng bộ hình ảnh/video
  4. Đồng bộ thuộc tính/cân nặng/dài rộng cao
Video hướng dẫn
Cập nhật

Chuyên mục