Quy định về việc sử dụng phần mềm thứ ba 01-04-2022

Shopee 14 Th03 2022

Chính sách sử dụng phần mềm bên thứ 3, Shopee áp dụng từ ngày 01-04-2022

https://banhang.shopee.vn/edu/article/12339/quy-dinh-ve-su-dung-phan-mem-thu-ba-doi-voi-nguoi-ban-tai-shopee

  • ShopManager sử dụng nền tảng là nhiều trình duyệt Chrome => Nên việc sử dụng tương tự như việc bạn tạo nhiều trình duyệt để quản lý Shop
  • Việc lưu tài khoản & mật khẩu => chỉ sử dụng đăng nhập tự động trên trình duyệt => dữ liệu được lưu ở máy tính cá nhân của khách hàng
  • Vơi chính sách mới của Shopee không cho phép người dùng gửi tự động ngoài nền tảng Shopee cung cấp => Hệ thống sẽ tạm dừng các chức năng tin nhăn tự động và sớm sẽ có giải pháp thay thế

Mô hình hoạt động của ShopManager vs Phần mềm trên Web


[28-03-2022] Tạm dừng một số chức năng sau

  • Gửi ReMarketing (gói Unlimited 500K) lại các khách hàng cũ => Tạm dừng
  • Gửi tin nhắn CSKH theo hành trình đơn hàng => Tạm dừng
  • Gửi tin nhắn trả lời câu hỏi của Khách hàng => Tạm dừng
  • Đánh giá & trả lời đánh khách hàng => Vẫn hoạt động
Các chức năng chỉ tạm dừng hoạt động => sẽ có giải pháp thay thế

[28-03-2022] Cập nhật ShopManager v3.0

  • Ẩn các chức năng theo quy chế mới của Shopee
  • Bổ sung nền tảng TikTok Shop
Riêng với các khách hàng đang dùng gói Unlimited (500K) sẽ hỗ trợ đổi sang gói Pro với số ngày sử dụng gấp đôi (tỉ lệ 1:2)

Chuyên mục