Ngoài thông báo qua Email hệ thống còn hỗ trợ cài thì Facebook là một kênh bạn nên mở để nhận thông báo tức thời hơn

Các bạn làm theo hướng dẫn sau để nhận thông báo về Facebook nhé.

  1. Các bạn vào Hồ sơ tài khoản
  2. Nhấn vào Lấy ID Facebook, hệ thống sẽ dẫn đền Facebook Messenger của bạn kèm nội dung "ID thông báo của bạn là 20272xxxxxxxxxxxx"
  3. Quay lại trang hồ sơ và dán ID (20272xxxxxxxxxxxx) đó vào và nhấn nút Lưu
  4. Nếu Lưu thành công sẽ có một thông báo trên Facebook của bạn.
  5. Vậy là xong, bạn đã có thể nhận thông báo đơn hàng qua cả Email và Facebook rồi

Vào hồ sơ tài khoản

Nhấn vào lấy ID, sau khi có ID nhấn vào nút Lưu

Lấy ID Facebook

Sao chép ID của bạn và vào Hồ Sơ để Lưu

Kêt quả Thành Công

Nếu bạn nhận thông báo như hình thì bạn đã cài thành công

Đơn hàng mới sẽ được thông báo qua Facebook