Thay đổi bảng giá sao chép Sản phẩm Tiktok Sendo Lazada

31 Th03 2023

Kính gửi quý khách hàng

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.

Chúng tôi xin thông báo về việc thay đổi bảng giá sao chép sản phẩm từ Shopee sang Sendo, Tiktok, Lazada

Bảng giá sẽ được áp dụng vào ngày 03-04-2023