Truy cập vào trang Hồ sơ tài khoản trên Autoshopee

Truy cập vào Hồ Sơ
Kéo xuống và bấm kết nối tới autoshopee_vn_bot

Hệ thống sẽ chuyển qua Telegram

Bấm Send Message
Bấm Start
Nếu bạn dùng bản Web thì tìm tên "autoshopee_vn_bot"
Sao chép mã này
Dán mã vào và bấm cập nhật
Nếu kêt quả như thế này là thành công
Tin nhắn đơn hàng mới