Từ 20/6/2022, Shopee chính thức "chặn" không cho nhà bán hàng tự ý tắt OTP khi đăng nhập trên thiết bị khác. Chi tiết https://banhang.shopee.vn/edu/article/14368

Lưu ý gì khi tạo tài khoản Shopee

  1. Tạo một gmail theo SĐT => Liên kết Gmail vừa tạo với Shopee => Nếu trường hợp Sim bị lỗi hoặc mất có thể phục hồi
  2. Nên giữ lại Sim phòng trừ trường hợp Shopee cập nhật chính sác mới
  3. [Quan trọng] Lưu lại mã Cookie SPC_F để đăng nhập bất kì đâu mà không cần OTP

SPC_F có thể hiểu đơn giản là một token => đã được xác thực OTP. Bạn có thể sử dụng token này đăng nhập trên bất kì đâu mà không yêu cầu phải xác thực lại OTP

1) Cách lấy mã SPC_F

Bạn cần cài đặt Extension của AutoShopee
Tại đây https://chrome.google.com/webstore/search/autoshopee

image

Đăng nhập vào tài khoản Shopee bạn muốn lấy mã SPC_F (lưu ý là bạn phải đăng nhập và xác thực OTP thành công thì SPC_F mới có hiệu lưc)

Mở Extension bạn vừa cài đặt sẽ thấy mã SPC_F. Lưu mã này vào Excel để sử dụng về sau

image--1-

2) Cách sử dụng mã SPC_F

Bạn sử dụng SPC_F để thêm Shop vào hệ thống

Thêm tài khoản phụ ShopManager
Screenshot_3

Thêm tài khoản vào AutoShopee
Screenshot_2

Thêm tài khoản phụ Subcheo
Screenshot_1